Avgjør om Førdefjord-dommen blir anket

Onsdag 31. januar blir det bestemt om miljøorganisasjonene anker dommen fra Oslo tingrett i saken om gruvedumping i Førdefjorden. Saken kommer da opp til behandling i Naturvernforbundets landsstyre.

Foto: Rasmus Berg

– Det er nå opp til tillitsvalgte i landsstyret vårt å avgjøre om vi skal ta denne saken videre i domstolene. Her er det organisasjonsdemokratiet som bestemmer, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Sommeren 2022 bestemte Naturvernforbundet og Natur og Ungdom seg for å saksøke staten for tillatelsen til dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Den 10. januar 2024 kom dommen fra Oslo tingrett, hvor organisasjonene tapte. Spørsmålet om dommen blir anket blir avgjort på et ekstraordinært landsstyremøte i Naturvernforbundet som starter klokka 16.00 onsdag 31. januar. Vedtaket skal etter planen være klart cirka klokka 18.00.

– Det er gode grunner til å anke dommen fra Oslo tingrett, for dommen er helt feil, og den bør ikke bli stående. Samtidig er det utrolig dyrt og ressurskrevende å føre denne saken for domstolene. For oss er dette en stor økonomisk risiko, og det er ikke sikkert at vi kan ta sjansen på et nytt tap, sier Gulowsen.

Oslo tingrett ga ikke Naturvernforbundet og Natur og Ungdom medhold i at tillatelsen til gruvedrift med sjødeponi i Førdefjorden er ugyldig. De to organisasjonene tapte på alle punkter og ble også dømt til å betale statens saksomkostninger på 1,4 millioner kroner.

Miljøorganisasjonene mener dommen fra Oslo tingrett bygger på en feiltolkning av vanndirektivet. Gulowsen påpeker at de skyhøye kostnadene ved å føre en slik sak for retten er i strid med Århuskonvensjonen, hvor det står at befolkningen har rett til å prøve miljøsaker uten at det er «uoverkommelig dyrt». Det at miljøorganisasjonene ble idømt statens saksomkostninger gjør terskelen for å ta miljøsaker til retten enda høyere.

– Her i Norge er det allerede langt færre miljøsaker i domstolene enn i noen av våre nordiske naboland. Når vi samtidig vet at vi taper natur i et forrykende tempo, og det bare er miljøorganisasjoner som har rett til å reise miljøsaker for domstolene i Norge, burde varsellysene blinke hos flere enn oss, sier Gulowsen.

Etter dommen har Naturvernforbundet opplevd en voldsom strøm av medlemmer. Siden 10. januar har 2398 personer meldt seg inn. Det har aldri skjedd noe lignende i Naturvernforbundets snart 110 år lange historie. Naturvernforbundet har nå over 39 500 medlemmer.

Avgjørelsen om ankesak i Fjordsøksmålet

Naturvernforbundet landsstyremøte
– 31. januar. Møtet starter klokken 16.00
– Møtet er digitalt/fysisk (Mariboes gate 8, Oslo)
– Vedtak i saken er ventet ca. klokken 18.00.