Redd Førdefjorden

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom saksøker staten for tillatelsen til gruvedrift med dumping av gruveavfall i Førdefjorden.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom mener at Klima- og miljødepartementets tillatelse til å dumpe opptil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden er et klart brudd med forurensningsloven og EU-direktiver. Den 18. september 2023 kommer saken opp for Oslo tingrett.

Dette er saken:

  • Naturvernforbundet og Natur og ungdom har stevnet staten for tillatelsen til å dumpe opptil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden.
  • Fjordsøksmålet tas opp til behandling i Oslo tingrett 18. september 2023.
  •  Gruveselskapet Nordic Mining vil utvinne rutil fra åpent dagbrudd i Engebøfjellet for å fremstille fargestoffet titandioksid.
  •  Gruveavfallet vil inneholde store mengder finmalt stein, miljøgifter, mikroplast og kjemikalier.
  •  Dumpingen av avfallsmasser vil drepe alt liv i deponiområdet og kan ramme livet i fjorden hardt.
  •  Førdefjorden er en frisk og artsrik fjord med store naturverdier.
  •  Fire lakseførende vassdrag renner ut i fjorden.
  •  Førdefjorden er nasjonal laksefjord, og skal derfor ha et særskilt vern.

Vi trenger din hjelp til å vinne Fjordsøksmålet.