Dokumenter

Her finner du sentrale dokumenter i Fjordsøksmålet.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har saksøkt staten for tillatelsen til å dumpe opptil 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden i forbindelse med mineralutvinning fra Engebøfjellet. Saken ble behandlet i Oslo tingrett høsten 2023. Dommen falt i januar 2024, og miljøorganisasjonene anket saken én måned senere. På denne siden finner du alle dokumenter knyttet til søksmålet.

Dokumenter til Borgarting lagmannsrett

Et utvalg av dokumentene i dokumentsamlingene

Nedenfor finner du et utvalg av de mest relevante dokumentene. Helt nederst finner du en liste med eksterne lenker.

Søksmålsvarsel

Her finner du prosessvarsel (varsel om søksmål) og statens svar på varselet.

Høringsuttalelser og klager

Her har vi samlet de viktigste av saksøkernes høringsuttalelser og klager i Engebøsaken.