Klar for gruvekamp i retten

18. september starter det avgjørende slaget: Staten må møte Naturvernforbundet og Natur og ungdom i Oslo tingrett. Striden står om dumping av enorme mengder gruveavfall i Førdefjorden.

Truls og Gina foran TinghusetRasmus M Berg

– Vi tar staten til retten for å hindre at den fantastiske Førdefjorden blir ødelagt. Det er en ren og rik fjord som har forsynt mennesker med mat i tusenvis av år. Vi kan ikke se på at dette skjer, for vi har ikke råd til å miste enda en fjord, sider Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

Havforskningsinstituttet advarer

Bakgrunnen er at staten har gitt gruveselskapet Nordic Mining tillatelse til å utvinne mineralene rutil og granat i åpent dagbrudd i Engebøfjellet – og så deponere av opptil 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Tillatelsene er gitt på tross av at statens egen faginstans, Havforskningsinstituttet, fraråder prosjektet: De mener det ikke er en bærekraftig bruk av fjorden. Alt liv i deponiområdet vil bli utryddet, og gruveavfallet kan spre seg til store deler av fjorden og vil ramme fisk og andre organismer.

Tror på seier

Staten og miljøorganisasjonene Natur og Ungdom og Naturvernforbundet er nå ferdige med de siste forberedelsene til høstens store miljørettsak. Den starter i Oslo tingrett mandag 18.september. Det er satt av tre uker til rettsforhandlingene, og det er meldt inn totalt 16 ekspertvitner fra begge sider.

– Dette er vår siste sjanse til å hindre gruvedumping i Førdefjorden, og vi tror på full seier. Statens tillatelser til dette miljøskadelige og utdaterte prosjektet er fulle av feil og ikke i tråd med lovverket, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

truls gulowsen
Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen

Bryter EU-regler

Det er mye som står på spill, og partene står langt fra hverandre. Miljøorganisasjonenes advokater argumenterer sterkt for at tillatelsene til sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden er gitt på uriktig grunnlag og er i strid med gjeldende EU-rett, regler som Norge er bundet av.

Statens advokater på sin side hever at alle tillatelser og prosesser er i tråd med lover og forskrifter.

Samtidig pågår byggingen av Nordic Minings gruveanlegg på Engebø ved Førdefjorden.

– Dette kan bli den viktigste miljørettssaken i norsk historie. Hvis vi vinner, vil det blir slutt på at myndighetene med viten og vilje kan tillate forurensning som ødelegger norske fjorder og havområder, sier Gulowsen.

Hovedpunktene i stevningen

Det er advokatfirmaet CMS Kluge som skal føre saken for miljøorganisasjonene. Søksmålet blir bygd på følgende rettslige innsigelser:

 • Tillatelsene bygger på en uriktig forståelse av EØS-rettslige miljøkrav; vannrammedirektivet og mineralavfallsdirektivet.
 • Det finnes et bedre alternativ som forvaltningen var forpliktet til å utrede og vurdere.
 • Miljøkonsekvensene vil bli mer alvorlige enn det som er forutsatt i tillatelsene.

Dette er saken:

 • Gruveselskapet Nordic Mining vil utvinne rutil fra åpent dagbrudd i Engebøfjellet (Sunnfjord i Vestland fylke) for å fremstille fargestoffet titandioksid.
 • Avgangsmassene (gruveavfallet) skal deponeres i sjødeponi i Førdefjorden.
 • Gruveavfallet vil inneholde store mengder finmalt stein, miljøgifter, mikroplast og kjemikalier.
 • Regjeringen har gitt driftstillatelse og utslippstillatelse på 170 millioner tonn.
 • Nordic Mining er i gang med byggingen av sitt industrianlegg på Engebø.
 • Dumpingen av avfallsmasser vil drepe alt liv i deponiområdet og kan ramme livet i fjorden hardt.
 • Førdefjorden er en frisk og artsrik fjord med store naturverdier.
 • Fire lakseførende vassdrag renner ut i fjorden, og det er en nasjonal laksefjord med særskilt vern.
tre menn foran Tinghuset

Slik vil advokatene vinne i rettssalen

Særlig EU-reglene kan bli avgjørende når Naturvernforbundet og Natur og Ungdom møter staten i retten 18. september.