Dom i historisk miljøsak 10. januar

Dom i saken der Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har saksøkt staten for å tillate gruvedumping i Førdefjorden kommer 10. januar. Det melder Oslo tingrett.

Dom i rettsaken der Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har saksøkt staten for å tillate dumping av gruveavfall i Førdefjorden kommer 10. januar. Miljøorganisasjonene inviterer til pressekonferanse etter at dommen er offentliggjort.

Pressekonferanse etter dommen i Fjordsøksmålet
Sted: Melasalen, Mariboes gate 8 (1. etasje), Oslo
Tid: 10. januar, klokken 17.45 (dørene åpner 17.30)
Servering: Kaffe, frukt og kjeks
Dommen vil bli lastet opp her: https://www.domstol.no/no/for-journalister/om-pressetjenesten/
Strømming: Følg pressekonferansen her

Det er en av Norges mest langvarige miljøstrider som nå skal avgjøres. Det har vært planer om deponering av gruveavfall i Førdefjorden helt siden 1990-tallet. Statens egen faginstans Havforskningsinstituttet har hele veien frarådet prosjektet og uttalt at det «ikke er bærekraftig bruk av fjorden». Likevel har staten gitt gruveselskapet Nordic Mining tillatelse til å utvinne mineralene rutil og granat i åpent dagbrudd i Engebøfjellet med deponering av opptil 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden.

Siden dom i denne saken er børssensitiv informasjon for Nordic Mining vil Oslo tingrett offentliggjøre dommen først klokken 17.45, etter børsens stengetid.

Lederne i Naturvernforbundet og Natur og Ungdom og advokat Amund Noss fra CMS Kluge vil kommentere dommen. Det blir også muligheter for separatintervjuer.

Oslo tingrett meldte tidligere at dommen ville komme den 20. november 2023, men dagen før kom det melding om at domsavsigelsen var utsatt til 10. januar.

– Vi kjenner ikke flere detaljer om begrunnelsen, men vi kan jo håpe at det er et tegn på at retten vil gjøre en grundig jobb, og da bør vi vinne saken, ettersom vi presenterte de beste argumentene, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Hovedpunktene i stevningen

Da rettsforhandlingene ble tatt opp i Oslo tingrett 18. september nedla Naturvernforbundet og Natur og Ungdom påstand om at tillatelsene til gruveselskapet Nordic Mining er ugyldige.

Søksmålet er bygd på følgende rettslige innsigelser:

1. Tillatelsene bygger på en uriktig forståelse av EØS-rettslige miljøkrav; vannrammedirektivet og mineralavfallsdirektivet.

2. Det finnes et bedre alternativ som forvaltningen var forpliktet til å utrede og vurdere.

3. Miljøkonsekvensene vil bli mer alvorlige enn det som er forutsatt i tillatelsene.

Utdatert gruveprosjekt

– Gruveprosjektet til Nordic Mining er utdatert, og statens tillatelser er ikke i tråd med lovverket. Det er ingen andre land enn Norge og Papua Ny-Guinea som sier ja til ny gruvedumping i sjøen. Vi må slutte å behandle naturen vår som avfallsplass, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Helt siden 1990-tallet har det vært planer om å deponere gruveavfall fra Engebøfjellet i Førdefjorden. I 2015 ga staten gruveselskapet Nordic Mining tillatelse til å dumpe avgangsmassene i fjorden; nå er tillatelsen på inntil 170 millioner tonn.

Havforskerne fraråder

Statens egen faginstans, Havforskningsinstituttet, har slått fast at slik deponering er «ikke bærekraftig». Gruveavfallet vil inneholde finmalt stein, miljøgifter, mikroplast og giftige kjemikalier som vil spre seg over store områder i fjorden.

– Det har vært interessant og ganske trist å høre statens advokater. Det har handlet om temmelig kortsiktig økonomisk gevinst og arbeidsplasser. De hevder at de har sjekket miljøkonsekvensene grundig nok, men det er åpenbart feil, sier Gina Gylver, leder for Natur og Ungdom, og viser til Havforskningsinstituttets frarådning til gruveprosjektet helt fra start.