Anker dommen i Fjordsøksmålet

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom anker dommen i saken om gruvedumping i Førdefjorden. Det er klart etter enstemmig vedtak landsstyret i Naturvernforbundet i kveld.

– Dommen fra Oslo tingrett er helt feil, og den kan ikke bli stående. Derfor tar vi nå saken videre til lagmannsretten, og vi er innstilt på å gå helt til høyesterett om nødvendig, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

– Dommen bygger på en feiltolkning av vanndirektivet. Tingretten har tillatt omfattende forurensning av Førdefjorden, og den har punktert en av de viktigste beskyttelsene til fjorder, vann og elver. Det kan vi ikke leve med, sier Gulowsen.

– Dette handler om å sikre rettsvern for naturen, sier Gytis Blazevicius, leder i Natur og Ungdom.

– Staten har tillatt å forurense en levende fjord, og det mener vi fortsatt er ulovlig. Vi kommer til å gjøre alt vi kan for å stanse denne naturødeleggelsen, sier Blazevicius.

Save the Fjord. Førdefjorden er truet av millioner av tonn med gruveavfall. Foto: Wim Lassche

Dermed fortsetter en av Norges mest langvarige miljøstrider. Helt siden 2008 har miljøvernere kjempet for å redde Førdefjorden. I 2022 saksøkte Naturvernforbundet og Natur og Ungdom staten for tillatelsen til å dumpe opptil 170 millioner tonn med gruveavfall i fjorden. Rettssaken fant sted i Oslo tingrett fra 18. september til 4. oktober i fjor. Den 10. januar kom dommen, og miljøorganisasjonene tapte på alle punkter. I tillegg ble de dømt til å betale statens saksomkostninger på 1,4 millioner kroner.

De to organisasjonene reagerer også sterkt på at tingretten dømte dem til å betale statens saksomkostninger på 1,4 millioner kroner.

– Dette er et klart brudd med Århuskonvensjonen, hvor det står at det ikke skal være uoverkommelig dyrt å ta miljøsaker til domstolene, sier Blazevicius.

– For oss er det en stor beslutning å anke, og vi satser nå penger og ressurser som vi ikke har, til tross for overveldende støtte. Denne saken er så viktig, både prinsipielt og miljømessig, at vi ikke kan la være å følge den videre, men vi er helt avhengige av å samle inn mer penger for at dette skal gå, sier Blazevicius.

Beslutningen om å anke dommen kom etter at begge landsstyrene i de to organisasjonene ga grønt lys. På mandag var saken til behandling i Natur og Ungdom, som vedtok å anke forutsatt at Naturvernforbundets landsstyre gjør det samme. Naturvernforbundets landsstyre behandlet saken i kveld, og innstillingen fra forbundets sentralstyre ble vedtatt enstemmig. Dermed vil saken bli anket innen fristen 12. februar.

– Naturvernforbundet og Natur og Ungdom svikter som ventet ikke, men viser ved å anke dommen igjen sin store vilje og kraft til å ta kampen for Førdefjorden, for alle fjorder, og være en stemme for naturen, folket og de som kommer etter oss, sier Anne-Line Thingnes Førsund fra Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane. Hun bor i bygda Vevring og har jobbet med Førdefjord-saken helt fra starten.

– På Vestlandet er vi takknemlige, og jeg oppfordrer alle som vil ha rene fjorder om å bli med på laget, sier Thingnes Førsund.

Det er det samme advokatfirmaet, CMS Kluge, som skal føre saken for Naturvernforbundet og Natur og Ungdom.

– Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med miljøorganisasjonene om denne viktige saken. Denne saken reiser viktige spørsmål om EØS-reglenes betydning for norsk miljørett. Et hovedpunkt i anken vil være at både forvaltningen og Oslo tingrett har feiltolket EUs vanndirektiv. Vi vet fra tidligere saker at det kan ta tid før norske myndigheter innser at de har handlet i strid med EØS-avtalen, sier advokat Amund Noss i CMS Kluge.