Ti organisasjoner ut med støtte til Fjordsøksmålet

Ti organisasjoner går nå ut med et felles opprop hvor de støtter Fjordsøksmålet, der Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har saksøkt staten for tillatelsen til gruvedumping i Førdefjorden.

Wim Lassche

– Fjordene og naturen vår kan ikke saksøke staten. Derfor er det bra at miljøorganisasjonene gjør det for dem, uttaler organisasjonene i oppropet.

En samlet demokratisk miljøbevegelse stiller seg nå bak Naturvernforbundets og Natur og Ungdoms søksmål av staten. Etter at rettsbehandlingen av rettsstriden om Førdefjorden ble avsluttet i Oslo tingrett 4. oktober går WWF Norge, Framtiden i våre hender, Birdlife, Norske Lakseelver, Sabima, Miljøagentene, Greenpeace, Spire, Changemaker og Forum for utvikling og miljø ut med et støtteopprop.

«Vi er glade for at Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har saksøkt staten for dette. I nesten tre uker har rettssaken pågått i Oslo tingrett, og vi har fulgt spent med. Saksøkerne har anført at norske myndigheter har feiltolket EU-direktivet om vann. Søksmålet kan føre til at det ikke blir gruvedumping i Førdefjorden, men vel så viktig er det at det kan gi alle landets fjorder, elver og vann en sterkere rettslig beskyttelse i framtiden» står det i oppropet.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har saksøkt staten for tillatelsen til å dumpe opptil 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Saken ble behandlet i Oslo tingrett fra 18. september til 4. oktober. Dom i saken er ventet 10. november.

– Dette viser at vi har hele miljøbevegelsen i ryggen. Regjeringen gjorde en stor feil da den sa ja til sjødeponi i Førdefjorden. Nå håper vi at dommen fra Oslo tingrett vil sette en endelig stopper for gruvedumping – ikke bare i Førdefjorden, men også i Repparfjorden og andre steder hvor det kan bli aktuelt, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

«Forkjempere av gruveprosjektet mener det er riktig å legge til rette for utvinning av mineraler, med de inntekter og arbeidsplasser det medfører. Sannheten er at Førdefjorden allerede er viktig for naturbaserte næringer som laksefiske, fiskeri og turisme. Vi trenger tilgang til kritiske mineraler, men mange av disse er allerede utvunnet. Ved å styrke de sirkulære løsningene reduserer vi behovet for ny utvinning, og gjør de utvinningsprosjektene som trengs så grønne som mulig. Den mest hensynsfulle måten for naturen, er også den beste for et fremtidsrettet og grønt næringsliv» skriver miljøorganisasjonene i oppropet.

Nedenfor kan du lese oppropet fra de ti organisasjonene:

Derfor støtter vi Fjordsøksmålet

I Vestland fylke ligger en ren, levende og artsrik fjord som heter Førdefjorden. Her bor koraller, dypvannsfisk og sårbare arter sammen i rike økosystemer. Fire lakseførende vassdrag renner ut i fjorden og gjør den til en nasjonal laksefjord.

I denne fjorden har staten gitt et gruveselskap tillatelse til å dumpe opptil 170 millioner tonn gruveavfall. Det betyr at det hvert år vil bli pumpet millioner av tonn med avgangsmasser rett i sjøen. Det kommer til å legge seg som et tykt teppe over havbunnen og bestå av finmalt stein, mikroplast og miljøgifter.

Vi er glade for at Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har saksøkt staten for dette. I nesten tre uker har rettssaken pågått i Oslo tingrett, og vi har fulgt spent med. Saksøkerne har anført at norske myndigheter har feiltolket EU-direktivet om vann. Søksmålet kan føre til at det ikke blir gruvedumping i Førdefjorden, men vel så viktig er det at det kan gi alle landets fjorder, elver og vann en sterkere rettslig beskyttelse i framtiden. 

Fjordene og naturen vår kan ikke saksøke staten. Derfor er det bra at miljøorganisasjonene gjør det for dem.

Forkjempere av gruveprosjektet mener det er riktig å legge til rette for utvinning av mineraler, med de inntekter og arbeidsplasser det medfører. Sannheten er at Førdefjorden allerede er viktig for naturbaserte næringer som laksefiske, fiskeri og turisme. Vi trenger tilgang til kritiske mineraler, men mange av disse er allerede utvunnet. Ved å styrke de sirkulære løsningene reduserer vi behovet for ny utvinning, og gjør de utvinningsprosjektene som trengs så grønne som mulig. Den mest hensynsfulle måten for naturen, er også den beste for et fremtidsrettet og grønt næringsliv.

For søksmålet handler også om hvordan vi i Norge skal forholde oss til ressurser i fremtiden. Skal vi fortsette bruk og kast-tankegangen med natur og arealer, hvor vi bare tar ut de mest verdifulle mineralene og dumper resten i fjorden, eller skal vi sørge for at så mye som mulig av det som blir tatt ut av fjellet kommer til nytte? En del av “avfallet” kan tilbakeføres i gruvegangene og lagres i fjellet, resten kan brukes til andre formål – for stein er faktisk en mangelvare. Det kan gjøre lønnsomheten for gruveselskapet litt dårligere, men for samfunnet som helhet vil en slik løsning gi stor verdi. Denne løsningen har ikke blitt vurdert godt nok før staten ga tillatelse til dumping. Skal vi klare omstillingen til en sirkulær økonomi, må det stilles krav til næringslivet og vi må tenke helhetlig.

Fjordsøksmålet belyser viktige temaer som naturens rettsvern og god utnyttelse av ressurser. Vi er på lag med saksøkerne, lokalbefolkningen, forskningen og fremtidige generasjoner når vi nå venter spent på dommen etter rettssaken i Oslo tingrett. For fjorden, fisken og folket!

Christian Steel, generalsekretær i Sabima

Marte Hansen Haugan, leder i Changemaker

Elise Åsnes, leder i Spire

Torfinn Evensen, generalsekretær i Norske Lakseelver

Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge

Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder Forum for utvikling og miljø

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond

Signe Lindbråten, sjefsagent i Miljøagentene

Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær i BirdLife Norge