Ingjerd svømmer for Førdefjorden

Hun svømmer, helst langt. Torsdag gjorde hun det for Førdefjorden. – Livet i havet er avgjørende for vår eksistens på land, sier Ingjerd Haarstad.

Rettssaken starter mandag 18. september i Oslo tingrett.

Haarstad skal svømme fra Vevring og følge partikkelspredningen fra det planlagte sjødeponiet, hvor staten har gitt Nordic Mining tillatelse til å dumpe opptil 170 millioner tonn gruveavfall.

Den planlagte svømmeturen er på ca 40 kilometer og vil ende opp i Førde den 24. september. Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen var med og svømmer på den første etappen på fem kilometer.

– Trenger beskyttelse

Haarstad er fridykker, livredder, Hope-Spot Champion, havforkjemper, gründer av Delfinen Svømmeskole og cand. scient i fysisk aktivitet og helse ved Norges Idrettshøgskole.

Svømmeturen blir delt opp i flere etapper fordelt på dagene mens rettssaken pågår i Oslo. Det er Naturvernforbundet og Natur og Ungdom som har saksøkt staten.

– Får vi gjennomslag i tingretten, vil det føre til at alle fjorder, elver og vann i hele Norge får sterkere beskyttelse av lovverket, sier Haarstad.

Mange har sluttet seg til protesten mot gruvedumpingen ved Førdefjorden. Alle foto: Anne-Line Thingnes Førsund

Innsamling

Haarstad har opprettet en egen Spleis og skal samle inn penger mens hun svømmer.

– Alle pengene som samles inn går til Fjordsøksmålet – for å redde Førdefjorden fra gruvedumping og for å sikre at artsmangfoldet får en stemme, sier Haarstad.

Underveis vil Haarstad ta opp konsekvenser av gruvedumpingen for den svært artsrike fjorden og poste jevnlig på sosiale medier.

Får følge av naturvern-lederen

I tillegg til Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen, vil flere bli med på deler av turen, blant dem representanter fra Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, forskere, marinbiologer og ildsjeler som brenner for levende fjorder, elver og vann.

Det er ikke første gang Haarstad svømmer for å rette søkelyset på hvor viktig det er å ta vare på havet. I fjor sommer svømte hun langs Jærkysten fra Ogna i sør til Tungenes fyr i nord, en distanse på mer enn 7 mil. Hun er den første som har svømt hele Jærkysten.