7 av 10 sier nei til gruvedumping

Det er svært stor motstand mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjorden. Det viser en ny undersøkelse Norstat har utført for Naturvernforbundet.

Wim Lassche

Dommen i saken der Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har saksøkt staten for tillatelsen til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden kommer i morgen 21. november.

– Vi har folket på vår side, og det er godt å vite nå som vi snart får dommen. Regjeringen bør merke seg at den er på kollisjonskurs med det store flertallet i denne saken, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvenforbundet.

Kun 1 av 10 sier ja

I Norstats undersøkelse ble folk over hele landet bedt om å svare på følgende spørsmål: Bør gruveselskaper få lov til å deponere avfallsmasser i sjø, slik det er planlagt i Førdefjorden og Repparfjord? Hele 69 prosent svarte nei. Bare 12 prosent svarte ja, mens 20 prosent svarte vet ikke.

I alt 1051 personer deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført etter at Fjordsøksmålet ble behandlet i Oslo tingrett. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har saksøkt staten for tillatelsen til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden. Rettsbehandlingen fant sted fra 18. september til 4. oktober. Dom i saken er ventet 10. november.

– Dette gir oss styrke i kampen mot sjødeponi i Førdefjorden og Repparfjorden. Vi skal redde begge disse fjordene og hindre at sjødeponi blir aktuelt i nye fjorder. Denne kampen skal vi vinne, sier Gulowsen.

Kvinner mest negative

I Norstats undersøkelse er det flere interessante funn:

▪ Kvinner er mest negative til gruvedumping. Kun 4 prosent sier ja, 75 prosent sier nei.

▪ Det er flertall mot sjødeponi blant velgerne til alle politiske partier: Rødt – 94 prosent, MDG – 92 prosent, SV – 86 prosent, Sp – 78 prosent, Venstre – 75 prosent, Ap – 71 prosent, KrF – 66 prosent, Høyre – 63 prosent og Frp – 53 prosent.

▪ Motstanden mot sjødeponi er stor i alle landsdeler: Oslo – 75 prosent, Sørlandet (inklusert Vestfold og Telemark) – 75 prosent, Østlandet – 69 prosent, Vestlandet – 67 prosent, Midt-Norge – 65 prosent og Nord Norge – 60 prosent.